• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر نقاره خانه ها
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - استان یاسوج
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد)

نقاره خانه ها

نقاره خانه ها
نوع محل: تاریخی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - یاسوج (بویر احمد) - استان یاسوج
در کهگیلویه و بویراحمد آثاری از دوران گذشته به جا مانده است که از آن ها تحت عنوان نقاره خانه یاد می کنند. این نقاره خانه ها بازمانده ‏ای از سنت نقاره ‏زنی قبل از اسلام ایرانیان است که در برج های مخصوص نقاره ‏زنی واقع در بلند ای کوه ‏ها و تپه ها و در هنگام غروب و طلوع آفتاب و یا هنگام نواختن آهنگ ها و سرود های مذهبی، نقاره ‏زنی می شده ‏است.
‏نقاره خانه ها در میان عشایر و ایلات نقش خبردهی و خبرگیری جنگجویان را دا شته است و وجود آنان در هرگوشه و کناری حکایت از قدرتمندی ایلات می کند.
‏نقاره خانه های عشایری اکثراً در بلندی های برج های حفاظتی یا ارتفاعات مجاور مرکز ایل قرار داشته اند که در آنها با صدای ساز وکرنا سواران ایلات را از یک واقعه مهم و یا جنگ احتمالی با دشمن و یا مراسم استقبال از پادشا ه ‏یا حاکمی خبر می کردند و بر همین اساس نیز مردم از وقایع مهم باخبر می شدند.