• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده شاه عباس
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان) - در غرب دوگنبدان و در لیشتر
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان)

امامزاده شاه عباس

امامزاده شاه عباس
نوع محل: زیارتی
تاریخ: دوره قبل از صفویه
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان) - در غرب دوگنبدان و در لیشتر
این آرامگاه در غرب دوگنبدان و در لیشتر واقع شده و بنایی چهارگوش باگنبدی بزرگ است. بر سطح دیواره های امام زاده آثاری از تزئینات زیبای گچ کاری و مقرنس کاری دیده می شود. با توجه به سبک بنای امام زاده به نظرمی رسدکه بنا از آثار دوره قبل از صفویه است.