• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر خیرآباد
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان) - در شهرستان گچساران
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان)

خیرآباد

خیرآباد
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانیان
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان) - در شهرستان گچساران
از مهم ترین آثار تاریخی شهرستان گچساران محوطه باستانی خیر آباد است. این مجموعه از مدرسه . آتشگاه، قلعه. آب انبار و چهار طاقی های بسیاری تشکیل شده است. افزون بر این قلعه سنگی کوچکی نیز در بالای کوه کم ارتفاعی وجود دار دکه به نظر می رسد از معبدهای قدیمی آناهیتا باشد.

‏محوطه باستانی خیرآباد به دوره ساسانیان مربوط است و بیانگر تمدن کهن مردمان آن روزگار و بنا های شایان توجه آنان است. خیر آباد مجموعه ای از روستاهایی است که در پیرامون رود شیرین واقع شده اند. بیشتر جغرافیا نویسان و مور خان از این مجموعه به عنوان خیر آباد نام برده اند. رود شیرین در واقع همان رود مارون است که از خاک بهبهان می گذرد . در دو سوی رود آثار و بناهایی از زمان ساسانیان برجا مانده که امروزه فقط جزءکوچکی از آنها مشهود است . به نظر می رسد که در دوره صفویان این آثار بر اساس سبک اصلی معماری بازسازی و نوسازی شده است . این مجموعه تاکنون مورد توجه و کاوش جدی باستان شناسان قرار نگرفته است