• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه نازمکان
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان) - روستای خیرآباد
ایران - استان کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان)

رودخانه نازمکان

رودخانه نازمکان
نوع محل: طبیعی
آدرس: ایران - کهکیلویه و بویراحمد - گچساران (دوگنبدان) - روستای خیرآباد
این رودخانه از ارتفاعات مرکزی استان سرچشمه می گیرد و از به هم پیوستن نهر های دیلگان و طسوج تشکیل می شود و تا کوه های
‏مرکزی بویر احمد گرمسیری به همین نام ادامه می یا بد. از ناحیه دوک به بعد با ورود به منطقه خیر آباد به رودخانه خیر آباد تغییر نام می دهد و در لیشترکوچک به رود زهره می ریزد.