• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه شفا
ایران - استان مرکزی - محلات - بالای تپه مجاور سرچشمه محلات
ایران - استان مرکزی - محلات

چشمه شفا

چشمه شفا
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: محلات
آدرس: ایران - مرکزی - محلات - بالای تپه مجاور سرچشمه محلات
این چشمه آب گرم در بالای تپه مجاور سرچشمه محلات در محلی نزدیک تخته سنگ های سخت از دهانه چاهی خارج می شود و به حمام های اطراف آن هدایت می گردد. درگذشته ، ازاین دهانه مقدار کمی آب خارج می شد و مظهر اصلی چشمه در حدود100متری غرب آن بود، ولی در اثر زلزله ، مظهر اصلی چشمه تقریبا خشک شده و قسمت عمده آب از مظهر فعلی آن جاری است. دهانه مظهر با دری آهنی پوشانیده شده و در یک چهار دیواری محفوظ گردیده است. مقدار آب این چشمه در حدود 2 1 لیتر در ثانیه است