• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر روستای نیمور
ایران - استان مرکزی - محلات - محلات - روستای نیمور
ایران - استان مرکزی - محلات

روستای نیمور

روستای نیمور
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: محلات
آدرس: ایران - مرکزی - محلات - محلات - روستای نیمور
بقا یای ‏آتشکده ساسانی آتشکوه ، بقا یای یک پاپه بزرگ سنگی از بنایی ‏بزرگ به نام میل میلویه و حصار قلعه جمشیدی نشان می دهد که نیمور ازکانون ‏های تمدن باستانی ا‏یران است. در این ناحیه سدی باستانی نیزاز دوره ساسانی بر روی رود ‏خانه اناربار (قمرود) وکانال آب بسیار قدیمی بر جای مانده است.