• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد جامع محلات
ایران - استان مرکزی - محلات - مرکز شهر محلات
ایران - استان مرکزی - محلات

مسجد جامع محلات

مسجد جامع محلات
نوع محل: زیارتی
تاریخ: زمان عثمان سال 1369
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: محلات
آدرس: ایران - مرکزی - محلات - مرکز شهر محلات
این مسجد درمرکز بافت قدیمی شهر محلات واقع شده و به نام مسجد جمعه نیز معروف است. تاریخ بنای آن را به زمان عثمان مربوط می دانند. این مسجد دارای ایوان و حیاطی بود که اطراف آن را به صورت حجره دو طبقه و به شکل بسیار زیبا یی آراسته بودند. شبستان مسجد دارای ستون های جالب وسقف آن با تخته هایی پوشیده شده که روی آن آیات قرآن نقشی گردیده است. هم اکنون کار بازسازی و مرمت این بنا در حال انجام است و متأسفانه کاملاً با مصالح و معماری مدرن ‏امروزی نوسازی می شود و به همین دلیل نیز به غیر از سقف چوبی منقش به آیات قرآنی آن ، هیچ اثر دیگری که عظمت معنوی و تاریخی مسجد را نشان دهد، برجای نمانده است. به ویژه طبقه زیرین مسجد که با عملیات مرمتی که روی آن انجام داده اند تمام بار معنوی و روحانی بنا را به عنوان یک مسجد زیر سئوال برده اند.
‏قبل از بازسازی، بیشتر مراسم مذهبی و یادبود اموات در شهر محلات دراین مسجد برگزار می شد. درسال 1369 درمقابل این مسجد سنگ قبری از یک زن مدفون پیدا شد که نام اسلامی داشت و کارشناسان قدمت آن را 1200 سال ذکرکرده اند. متأسفانه هنگام خارج کردن، سنگ شکشته است و هم اکنون در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی در اراک نگهداری می شود.