• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ناحیه محلات
ایران - استان مرکزی - محلات - شهر محلات
ایران - استان مرکزی - محلات

ناحیه محلات

ناحیه محلات
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: محلات
آدرس: ایران - مرکزی - محلات - شهر محلات
دومین منطقه جالب توجه از نظر زیبایی طبیعی در استان، شهر محلات است. شهر زیبای محلات باخیابان های شیب دار و باریک و درختان چنارکهنسال که دردو سوی خیابان های شهر سر در یکدیگر فرو برده اند از سرچشمه پرآبی که شهر را سیراب می کند از جمله جاذبه های چشمگیر این شهر هستند. همجواری چندین جاذبه تاریخی با مناظر
‏طبیعی و زیبا ، فضای دلپذیز را به وجود آورده اند.