• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آتشکده آتشکوه
ایران - استان مرکزی - محلات - نزدیکی روستای آتشکوه نیمور
ایران - استان مرکزی - محلات

آتشکده آتشکوه

آتشکده آتشکوه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: دوران ساسانیان
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: محلات
آدرس: ایران - مرکزی - محلات - نزدیکی روستای آتشکوه نیمور
این آتشکده د‏ر نزدیکی روستای آتشکوه نیمور قرار دارد و تاریخ ایجاد آن به دوران ساسانیان مربوط است. بنای چهار طاقی آن شامل ستون های سنگی استوانه ای شکل است که بر روی هم استوار شده است. همچنین دارای اتاق های سرپوشیده و یک ایوان برای محل برافروختن آتش بوده است. بنای آتشکده نیمور تا قرن چهارم هجری سالم بوده است و ابن فقیه همدانی در آن زمان بنای نیمور را هم طراز ایوان کسری، قصر شیرین و معبدکنگاور دانسته و می نویسد:"هیچ بنایی از خشت وگل خوش منظرتر از بنای نمیور (نیمور) روستایی در ‏اصفهان نیست و در این بنا تصویرها و اخبار و پناهای شگفت انگیز‏است. محلی که این آتشکده در آن قرار دارد‏، منطقاً سرسبز و مشجری است. در نزدیکی این آتشکده درخت چنار بسیارکهنسالی قرار دارد که از ریشه آن چندین چنار تنومند دیگر سر بر آسمان کشیده است