• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر کاروانسرای جون آباد
ایران - استان مرکزی - محلات - در قسمت جنوب غربی محلات در7 کیلومتری جاده قدیمی اراک - اصفهان
ایران - استان مرکزی - محلات

کاروانسرای جون آباد

کاروانسرای جون آباد
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: محلات
آدرس: ایران - مرکزی - محلات - در قسمت جنوب غربی محلات در7 کیلومتری جاده قدیمی اراک - اصفهان
کاروانسرای جون آباد در قسمت جنوب غربی محلات در7 کیلومتری جاده قدیمی اراک - اصفهان واقع شده و وسعت آن حدود80*100 متر می باشد. در حال حاضر آنچه که از دیوار چهار طرف کاروانسرا می توان استنباط کرد، این است که حیاط آن دو صحن د‏اشته که د‏ر وسط نیز بنایی وجود د‏اشته است. برج های چهار طرف کاروانسرا تخریب شده، ولی شکل عمومی آن هنوز محفوظ مانده است.