• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه قم رود
ایران - استان مرکزی - دلیجان - اراک – 15 کیلومتری جنوب شازند اراک
ایران - استان مرکزی - دلیجان

رودخانه قم رود

رودخانه قم رود
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: مرکزی
شهر: دلیجان
آدرس: ایران - مرکزی - دلیجان - اراک – 15 کیلومتری جنوب شازند اراک
شاخه اصلی این رودخانه ازارتفاعات شیب شرقی در جنوب گلپایکان و غرب خوانسار(کوه های مورستان، میشه و قره داغ) سرچشمه می گیرد و پس ازتلاقی با رودخانه خرقاب و خمین با نام لعل بار از جنوب محلات و غرب دلیجان به ‏سوی قم سراز‏یرمی شود و درناحیه پل دلاک به قره چای می پیوندد و به مسیله می ریزد.
منطقه ای که این رود خانه در آن واقع شده است به اندازه منطقه سربند و شرا سرسبز ‏نیست، اما این رودخانه نیزدرمسیرخود به ویژه در نزدیکی محلات امکانات تفرجگاهی قابل توجهی پدید آورده است. همجواری این رودخانه با جاذبه های طبیعی شهر زیبای محلات، پارک گلخانه های آن ازیک طرف آب گرم معدنی محلات از طرف دیگر و همچنین آثارتاریخی سراق ،تیمور و خورهه یک کانون سیاحتی مناسب ‏به وجود آورده است. احداث سد مخزن 15خرداد در عباس آباد دلیجان نیز امکاناث مناسب را برای توسعه تفرجگاهی به ویژه در زمینه های اسکی روی آب، ماهی گیری و سایر ورزش های آبی فراهم آورده است. پیرامون دریاچه این سد شرایط مناسبی برای ایجاد کمپ های تفرجگاهی دارد.