• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آب انبار شش بادگیری
ایران - استان یزد - یزد - یزد ، محله تپه یزد، کوچه شش بادگیر
ایران - استان یزد - یزد

آب انبار شش بادگیری

آب انبار شش بادگیری
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه ( 1299-1195 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - یزد ، محله تپه یزد، کوچه شش بادگیر
برای شهرهای کویری همچون یزد ارزش آب بیش از هر جای دیگر احساس می شود. در این شهر بیش از 75 آب انبار وجود دارد که یکی از معروف ترین آنها آب انبار شش بادگیر است. این آب انبار دارای شش بادگیر می باشد و 180 سال پیش در دوره قاجاریه ساخته شده است. از ویژگیهای مهم این اثر تاریخی دو دهانه بودن این آب انبار است. این آب انبار دارای تزئینات مقرنس کاری بوده و دارای 55 پله ورودی در قسمت جنوبی است. از مشخصات این بنا ، دو ورودی (یکی در شمال و دیگری در جنوب مخزن)، شش بادگیر و
مخزن بزرگی به حجم دوهزار متر مکعب است. این آب انبار پنجاه و پنج پله
دارد. ورودی آب انبار در قسمت جنوبی است و بین پله های بیست و پنج و بیست و
شش آن، از بالا یک هشتی با سنگ فرش آجری قرار دارد و طاق آب انبار بعداز
هشتی شروع می شود. شیر آن نیز در قسمت ورودی شمالی است. ورودی شمالی نسبت
به مخزن شیر، قرینه ورودی جنوبی است. آب انبار دارای گنبد تخم مرغی شکل
است. ارتفاع مخزن آب آن 12/6 متر و ارتفاع بادگیرها ده متر است.سه بادگیر آن از ابتدا ساخته شده بود و سه بادگیر دیگر بعدها به آن الحاق
شده است، با کمی دقت در شکل بادگیرها تفاوت سه بادگیر قدیمی با دیگر
بادگیرهای آن مشهود است. شش بادگیر آب انبار با توجه به شرایط اقلیمی و جهت
باد در این منطقه به شکل 8 وجهی می باشند