• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مجموعه حمام و بازار خان
ایران - استان یزد - یزد - یزد
ایران - استان یزد - یزد

مجموعه حمام و بازار خان

مجموعه حمام و بازار خان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه ( 1299-1195 ه ق ) سال 1212
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - یزد
حمام خان:قدمت حمام خان یا "گرمخانه نور"به سال 1212 ه. ق. برمیگردد که در تاریخ 1242 ه. ق. مورد تجدید بنا و تزئینات قرار گرفته است. تزئینات حمام خان بسیار ساده بوده بطوریکه مهمترین تزئین آن نقاشیهای بخش شاه نشین می باشد. مساحت حمام 1170 متر مربع و زیر بنای آن 900 متر مربع می باشد. ساخت بازار خان به زمان ناصرالدین شاه قاجار بر میگردد. ساختار متفاوت موجود در آن حکایت از ساخت تدریجی این بازار دارد.
میدان خان:این میدان نیز در همان دوره شکل گرفته است که مشتمل بر سرای قیصر و کاروانسرا که برای استراحت و تجارت بوده و حوزه علمیه که برای درسهای حوزوی از آن استفاده می شده است.
بازار خان، قسمتی از آن متعلق به دوره افشاریه می باشد و قسمت دیگر آن توسط نوادگان و خود محمد تقی خان بافقی شکل گرفته است.