• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رباط زين الدين
ایران - استان یزد - یزد - 60 کیلومتری‌ جاده‌ فعلی‌ یزد - کرمان
ایران - استان یزد - یزد

رباط زين الدين

رباط زين الدين
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویان (907-1135 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - 60 کیلومتری‌ جاده‌ فعلی‌ یزد - کرمان
این‌ رباط‌ در60 کیلومتری‌ جاده‌ فعلی‌ یزد - کرمان واقع‌ شده‌ و تاریخ‌ احداث‌آن‌ همزمان‌ با مجموعه‌ گنجعلی‌خان‌ کرمان‌ است‌. این کاروانسرا به دستور زین الدین گنجعلی خان ریگ حکمران کرمان و به امر شاه عباس ماضی در قرن دهم ه.ق ساخته شده است.کاروانسرا طرحی‌ مدور دارد که‌ پنج‌ برج‌ پیوسته‌ آن‌ را حفاظت‌می‌کنند و یکی‌ از نمونه‌های‌ نادر در میان‌ کاروانسراهای‌ کشور است‌. ساختمان بنا آجری و با کیفیت خوبی اجرا شده است .اتاق ها، صفه های استراحت مسافران ،شاه نشین، شترخان و بادگیر، فضای‌ داخلی‌ کاروانسرا برا که در سال های اخیر مرمت شده است تشکیل می دهند.
در طراحی معماری فضاهای رباط زین الدین ،اعداد یک،پنج و دوازده ملحوظ شده اند. اعدادی که در مذهب تشیع از احترام و تقدس بالایی برخوردارند.
چاپارخانه و یک چشمه کوچک و فضایی مشجر رباط را فراگرفته است. با توجه به موقعیت بسیار خوب و کیفیت مطلوب ساختمان رباط، برای تبدیل آن به تأسیسات رفاهی بین راهی امروزین طرح هایی تدارک دیده شده است.

 
بنای مذکور در حال تبدیل شدن به مهمانسرای سنتی می باشد.

کاروانسرای زین الدین که از شاهکار معماری دوره صفویه محسوب می شود تنها بنای مدور ایرانی است.