• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مدرسه خان
ایران - استان یزد - یزد - مرکز شهر یزد
ایران - استان یزد - یزد

مدرسه خان

مدرسه خان
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه ( 1299-1195 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - مرکز شهر یزد
محمد تقی خان بن میرزا محمدباقر بافقی که به خان بزرگ شهرت داشت و سرسلسله خاندان مشهوربه «خوانین» یزد بوده است در1129متولد شد. وی پس از به حکومت رسیدن، تأسیسات عمومی و خیریه مهم مانند باغ دولت آباد ، میدان خان ، قیصریه، مدرسه خان و جنت آباد را احداث کرد.
محمد تقی خان، مدرسه خان را خارج از حصار شهر یزد ایجاد کرد، این بنا مرکب از دو مدرسه بزرگ وکوچک است. مدرسه کوچک را محمد تقی خان و مدرسه بزرگ را که طرف غرب و متصل به اولی است علینقی خان پسر محمد تقی خان بنا کرده اند. اصالت معماری، بناهای یاد شده به لحاظ تعمیر و مرمت هایی ‏که در دهه های اخیر روی آن ها صورت گرفته است، دستخوش تغییرات شده و از ترکیب آرام و آراستکی قدیم خارج شده است. تصویر وقفنامه این بناها با شماره 6724 در کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران موجود است .