• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مدرسه شهاب الدين قاسم طراز
ایران - استان یزد - یزد - محله شاه ابوالقاسم ،یزد
ایران - استان یزد - یزد

مدرسه شهاب الدين قاسم طراز

مدرسه شهاب الدين قاسم طراز
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ایلخانیان ( 654736 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - محله شاه ابوالقاسم ،یزد
«شاه ابوالقاسم » از محله های یزد است که از اسم شهاب الدین قاسم طراز، بانی مدرسه در قرن هشتم هجری گرفته شده است. از آثار قدیم‌ این‌ مدرسه‌ معروف‌، تنها سر در شمالی‌ آن‌ باقی‌ مانده‌ است‌ در جای‌ قبلی‌ مدرسه‌، یک‌مسجد جدید ساخته‌ شده‌ است‌. این‌ بنا شش‌ کتیبه‌ قدیمی‌ دارد.