• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ميدان مير چخماق(اميرچخماق)،
ایران - استان یزد - یزد - یزد
ایران - استان یزد - یزد

ميدان مير چخماق(اميرچخماق)،

ميدان مير چخماق(اميرچخماق)،
نوع محل: تاریخی
تاریخ: تیموریان ( 771-911 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - یزد
میدان میر چخماق،اثری از قرن نهم هجری و یادگاری از دوران حکومت امیرچخماق شامی است. جلال الدین امیرچخماق که به دستور شاهرخ تیموری به حکومت یزد رسید با همدستی همسر خود ستی فاطمه خاتون، آثاری چند در یزد بنا کرد. مهم ترین این آثار مسجد جامع نو بود که هم اکنون نیز برقرار است و به نام مسجد میرچخماق مشهور است.
بانیان در شمال مسجد میدانی ایجاد کردند که اکنون هم پابرجا است و مرکز شهریزد است. این میدان در عصر صفوی هم به همین نام شهرت داشت. در شرق میدان میرچخماق، بازاری به نام حاجی قنبر وجود دارد. این بازار از بناهای نظام الدین جامع قنبر جهانشاهی است. این شخص که به امر جهانشاه قره قویونلو به سمت یزد رسیده بود، آثار دیگری هم در یزد احداث کرد. بعدها بر سردر این بازار بنای زیبا و بلندی به اسلوب بناهایی که در تکایای یزد دیده می شود ساخته شد. این بنای عظیم یکی از معرف های شهر یزد است و هنگامی که می گویند «میرچخماق» مرادشان همین بناست، در حالی که ‏از آثار امیر چخماق نیست .