• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر میدان وقت و ساعت
ایران - استان یزد - یزد - مرکز شهر یزد
ایران - استان یزد - یزد

میدان وقت و ساعت

میدان وقت و ساعت
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ایلخانیان ( 654736 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - مرکز شهر یزد
این میدان قدیمی، اثری از نیمه اول قرن هشتم هجری است و در حال حاضر اکثریت بناهای اطراف آن از بین رفته است و تنها مدرسه سیدرکن الدین و یک آب انبار قدیمی برجای مانده است. در این میدان یک دستگاه نجومی ورصدی موسوم به اوقات و ساعت (725 ‏هجری قمری ) قرار داشته که در زمان خود از دستگاه های مهم علمی بوده و نام میدان از ‏این دستگاه گرفته شده است.