• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آسياب ها
ایران - استان یزد - یزد - استان یزد
ایران - استان یزد - یزد

آسياب ها

آسياب ها
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - استان یزد
معمولاً در کنار آبادی‌ها بر سر راه‌ قنات‌، هرجا که‌ پستی‌ و بلندی‌ اجازه‌ می‌داده‌ از انرژی‌ پاک‌ و ارزان‌ آب‌برای‌ چرخش‌ سنگ‌ آسیاب‌ استفاده‌ می‌شده‌ است‌. عمده‌ترین‌ قسمت‌ آسیاب‌، تنوره‌ آن‌ است‌ که‌ به‌ صورت‌مخروطی‌ ناقص‌ و وارونه‌ طراحی‌ و ساخته‌ می‌شد، به‌ گونه‌ای‌ که‌ آب‌ ذخیره‌ شده‌ در آن‌، از روزنی‌ کوچک‌ بافشارزیاد، پره‌های‌ سنگ‌ آسیاب‌ را به‌ حرکت‌ در می‌آورد.
سنگ های آسیاب از نوع مقاوم و به شکل مدور هستند که یکی ثابت و دیگری متحرک است. گندم یا جو ، از روزنی به مرکز آن هدایت می شود و بر اثر سایش و حرکت سنگ بالایی بر سنگ پایینی ، گندم به آرد تبدیل میشود.
فضای‌ اصلی‌ آسیاب‌ها در دل‌ زمین‌ جای‌ دارد و بخش‌ نمایان‌آن‌ اندک‌ است‌ و به‌ نورگیرها و ورودی‌ خلاصه‌ می‌شود. از میان‌ آسیاب‌های‌ معروف‌ استان‌ به‌ مجموعه‌آسیاب‌های‌ سنگ‌ سیاه‌،کچلگ‌، ده‌آباد، بیده‌، باغستان‌، امیری‌ و بفروئیه‌ (در میبد)، مذوار، مهریز، تفت‌، اسلامیه‌،(فراشاه‌) و اشکذر می‌توان‌ اشاره‌ کرد.
آسیاب اشکذر از نظر معماری شاخص است ، اما متأسفانه متروک شده است.