• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد بندرآباد
ایران - استان یزد - یزد - 36 کیلومتری‌ یزد و در روستای‌ بندرآباد
ایران - استان یزد - یزد

مسجد بندرآباد

مسجد بندرآباد
نوع محل: زیارتی
تاریخ: ایلخانیان ( 654736 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - 36 کیلومتری‌ یزد و در روستای‌ بندرآباد
این‌ مسجد در 36 کیلومتری‌ یزد و در روستای‌ بندرآباد قرار دارد و از مناطق قدیمی استان یزد است .یکی از آثار تاریخی مهم این ده مسجد جامع آن است. ساختمان‌ مسجد به‌مسجدهای‌ قرن‌ هشتم‌ شباهت‌ زیادی‌ دارد، به‌ این‌ معنی‌ که‌ صحن‌ مسجد به‌ شکل‌ مربع‌ و با طول‌ و عرض‌ یازده‌متر است‌ که‌ در مشرق‌ و مغرب‌ آن‌ دو ایوان‌ سرتاسری‌ به‌ عرض‌ نه‌ متر ساخته‌ شده‌ است‌ و انتهای‌ ایوان‌های‌ آن‌ ازدو طرف‌ به‌ گنبد جنوبی‌ مسجد مرتبط‌ می‌شود. پوشش خارجی گنبد از آجر ساده ساخته شده است. محراب مسجد دارای مقرنس کاری گچی است که زیر آنها از شمسه های کاشی معرق لاجوردی زینت یافته و ازاره آن از کاشی های فیروزه ای شش ضلعی پوشیده شده است. در کنار محراب‌ این‌ مسجد، منبر سیزده‌ پله‌ بزرگی‌ قرار دارد که‌اطراف‌ آن‌ را با کاشی‌های‌ فیروزه‌ای‌ و لاجوردی‌ معرق‌ و گره‌سازی‌ زینت‌ داده‌اند. بر بدنه دو طرف منبر ، دو شمسه معرق لاجوردی است که با کاشی سفید به خط بنایی جمله لا اله الا الله محمد رسول الله را دو بار بر هر شمسه نوشته اند.