• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه دوازده امام
ایران - استان یزد - یزد - نزدیک حسینیه محله فهادان
ایران - استان یزد - یزد

بقعه دوازده امام

بقعه دوازده امام
نوع محل: زیارتی
تاریخ: سلجوقی ( 429-590 ه ق ) سال 429
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - نزدیک حسینیه محله فهادان
دوازده امام، گنبدی تنها است مانده از سال 429 هجری که نزدیک حسینیه محله فهادان قرار دارد. این بقعه قدیمی ترین بنای موجود در یزد است که به دلیل سبک بنا و نقش و نگار و کتیبه کوفی رنگی اش از ارزشی ویژه برخوردار است و مورد توجه متخصصان تاریخ معماری اسلامی است.کتیبه رنگی موجود بر دیوار گچی جانب شرقی، بقعه ، معین می کند که گنبد به دستور دو برادر به نام ابویعقوب و ابو مسعود بر پا شده است. بر اساس کتیبه موجود در آن ، این بنا توسط دو تن به نام های ابومسعود بهشتی و ابویعقوب اسحق که به روایتی از سرهنگان دستگاه حکومت علاءالدوله بوده اند ساخته شده است.