• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه شیخ داد
ایران - استان یزد - یزد - محله شیخ داد یزد
ایران - استان یزد - یزد

بقعه شیخ داد

بقعه شیخ داد
نوع محل: زیارتی
تاریخ: آل مظفر(723-795 ه ق)
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - محله شیخ داد یزد
بقعه ای مشهور در محله شیخ داد یزد است که خانقاه شیخ تقی الدین دادا محمد از مردم اصفهان و مرید« پیراندیان» بوده که پس از وفات (700هجری) در همانجا به خاک سپرده شده است. بعدها مردم آن را به عنوان شیخ داد و سلطان شیخ داد می شناختند.