• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر موزه علوم طبیعی
ایران - استان یزد - یزد - دبیرستان ایرانشهر یزد
ایران - استان یزد - یزد

موزه علوم طبیعی

موزه علوم طبیعی
نوع محل: فرهنگی
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - دبیرستان ایرانشهر یزد
این‌ موزه‌ با تلاش‌ پی‌ گیر جمعی‌ از فرهنگیان‌ یزد در مدت‌ 2 سال‌ افتتاح‌ شد. این‌ موزه‌ درسالنی‌ به‌ وسعت‌ هزار متر مربع‌ در دبیرستان‌ ایرانشهر یزد دائر شده‌ و از چهار بخش‌ گیاه‌شناسی‌، زمین‌شناسی‌،جانورشناسی‌، آناتومی‌ انسانی‌ و جانوری‌ تشکیل‌ یافته‌ است‌.
در بخش جانور شناسی 150مورد خزنده و پرنده و حشره مشاهده می شود. در بخش گیاه شناسی 250 نمونه از گیاهان بومی و کویری وجود دارد و در بخش آناتومی نمونه هایی از مراحل مختلف تشکیل جنین به نمایش گذاشته شده است.