• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آتشکده چکچو
ایران - استان یزد - یزد - 48 کیلومتری یزد
ایران - استان یزد - یزد

آتشکده چکچو

آتشکده چکچو
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - 48 کیلومتری یزد
محلی‌ است‌ در کوه‌های‌ میان‌ اردکان و انجیره‌ (در راه‌ طبس‌) که‌ از یزد 48 کیلومتر فاصله‌دارد وجه تسمیه آن به این‌ دلیل‌ نزول‌ آب‌ به‌ صورت‌ چک‌ چک‌ از کوه‌های‌ سنگی‌ سخت و بریده‌ به«چک چک»و‌ «چکچکو» معروف‌ شده‌ است‌. زرتشتیان به آن جا اعتقاد دارند و مقدسش می شمارند و در آن‌محل‌ تعدادی‌ بنای‌ مناسب‌ و راحت‌ برای‌ ایام‌ زیارت‌ احداث‌ شده‌ است‌.
زرتشتیان این محل را پیرسوز می خوانند و از روز سوم تا دهم تیرماه برای زیارت و نذورات به این جا می آیند .