• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آب انبارهاي قديمي
ایران - استان یزد - یزد - یزد
ایران - استان یزد - یزد

آب انبارهاي قديمي

آب انبارهاي قديمي
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - یزد
موقعیت‌ طبیعی‌ و اقلیمی‌ و گستردگی‌ کویرهای‌ یزد، زمینه‌ساز توسعه‌ انواع‌ آب‌ انبارها در سطح‌ استان‌ بوده‌ است‌.در حال‌ حاضر تعداد این‌ آب‌انبارها نزدیک‌ به‌ 100 واحد است‌ که‌ معمولاً در مرکز محله‌های‌ شهرها ساخته‌شده‌اند و شامل‌ چهار عنصر اصلی‌ خزینه‌، گنبد، پاشیر و بادگیر می‌باشند. خزینه‌ به‌ خاطر تسلط‌ آب‌ قنات‌ وپایین‌ ماندن‌ دمای‌ آب‌، به‌ شکل‌ استوانه‌ در دل‌ زمین‌ ایجاد شده‌ است‌