• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر غارهاي طبيعي و تاريخي
ایران - استان یزد - یزد - یزد
ایران - استان یزد - یزد

غارهاي طبيعي و تاريخي

غارهاي طبيعي و تاريخي
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - یزد
غارها دارای‌ طبیعت‌ بسیار زیبایی‌ هستند و به‌ همین‌ دلیل‌ همواره‌ یکی‌ از مراکز جلب‌ جهانگردان‌،پژوهشگران‌ و غارنوردان‌ محسوب‌ می‌شوند. غارهای‌ استان‌ یزد عبارتند از:
غار چک‌، غار ابرکوه‌ و غار علادرابرکوه‌، غار هامانه‌ در هامانه‌ خرانق‌، غار اسلامیه‌ فراشاه‌ و غار باد معصوم‌ در اسلامیه‌، غارنباتی‌ درندوشن‌، غاراشکفت‌ در عقدا، غار چهارتاقی‌ در یزد، غار ایوب‌ در دهج‌، غار دره‌زنجیر و ده‌کفتر در یزد و غار هشتاد در مهریز.