• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر ساير آتشكده ها
ایران - استان یزد - یزد - یزد
ایران - استان یزد - یزد

ساير آتشكده ها

ساير آتشكده ها
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - یزد
سایر مکان‌های‌ مذهبی‌ زرتشتی‌ عبارتند از:آتشکده‌ یزد، پیرسبز در اردکان‌،درب‌ مهر، درب‌ کهن‌، درب‌ مهرنوش‌ و درب‌ دستوران‌ در یزد، پیرانگاه‌ سروچم‌، پیرشاه‌ و ورهرام‌ ایزد درخرمشاه‌، پیر مهریزاد در آبشاهی‌، پیر نارستانه‌ نزدیک‌ در بید، پیر بانو در روستای‌ زرجو عقدا، پیر نارلی‌ در جنوب‌یزد،گاهنبارخانه‌ موبدان‌ در کوچه‌ دبستان‌ دینیاری‌