• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امامزاده شازده فاضل
ایران - استان یزد - یزد - یزد
ایران - استان یزد - یزد

امامزاده شازده فاضل

امامزاده شازده فاضل
نوع محل: زیارتی
تاریخ: تیموریان ( 771-911 ه ق ) سال 202
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - یزد
این بقعه با توجه به گنبد آجری کم خیز وبنای ساده بیرونی از نظر معماری فاقد جلوه ای ویژه است. بدنه داخل بقعه با کاشیکاری طرح هندسی؛ مرکب از ستاره های شش پر و شش ضلعی ها و حاشیه ای از کاشی معرق زینت شده است. ‏درون بنا قبری قرار دارد و بر آن کتیبه ای ازکاشی معرق دوره تیموری نصب شده است که صاحب مزار را معرفی می کند. بر اساس نوشته این کتیبه صاحب مدفن فضل بن امام موسی کاظم (ع) متوفی درسال 202 ‏هجری قمری است. نصب این کتیبه کاشی متعلق به دوره تیموری از آثار قطب الدین خضر شاه است که مؤلف «جامع مفیدی» نیز به ‏آن اشاره کرده است. زرتشتیان نیز این مزار را گرامی می دارند و آن را مدفن یکی از شاهزادگان ساسانی می دانند. به روایتی دیگر این بقعه مدفن یکی از مضروبین واقعه فهرج در سال 747 ه.ق است.