• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر آرامگاه شهدای فهرج
ایران - استان یزد - یزد - 2 کیلومتری فهرج یزد
ایران - استان یزد - یزد

آرامگاه شهدای فهرج

آرامگاه شهدای فهرج
نوع محل: تاریخی
تاریخ: آل مظفر(723-795 ه ق) سال 747
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - 2 کیلومتری فهرج یزد
مجموعه بناهای ویران شهدای فهرج در 2 کیلومتری فهرج یزد و تقریباً متصل بدان قرار دارد و بنا به روایات تاریخی مدفن « ابی عبدالله بن احمد بن ابوالیسر بن عبدالله بن تمیمی » و حویطب بن هانی» و«عمربه عاص» از سرداران سپاه اسلام است که در زمان یزگرد، آخرین پادشاه ساسانی به قتل رسیده اند.
در خصوص تاریخ ساخت بناها در کتب تاریخی آمده است که بنای مقبره و مدرسه کنار آن را «امیر مبارزالدین محمد مظفر» ساخته و مولانا شمس الدین محمد بافقی آن را تجدید عمارت کرده و خانقاهی بر آن اضافه کرده است. تاریخ ساخت مقبره سال 747 ه.ق ذکر شده است.
این مجموعه در اصل شامل مقبره ، مدرسه و خانقاه بود که امروزه تنها ویرانه های آنها بر جای مانده است و فقط از کاوش های باستانشناسی می توان اطلاعاتی درباره آنها به دست آورد .