• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه سادات قل هوالله
ایران - استان یزد - یزد - مرکز شهر یزد
ایران - استان یزد - یزد

بقعه سادات قل هوالله

بقعه سادات قل هوالله
نوع محل: تاریخی
تاریخ: تیموریان ( 771-911 ه ق )
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: یزد
آدرس: ایران - یزد - یزد - مرکز شهر یزد
این‌ بنا روبروی‌ درِ غربی‌ مسجد جامع‌ یزد واقع‌ شده‌ است‌ و در آن‌ سنگ‌ قبر مرمرینی‌به‌ ابعاد 28*48*182 و سنگ‌ قبر سیاهرنگی‌ به‌ ابعاد 28*48*152 به‌ تاریخ‌های‌ قرن‌ دهم‌ هجری‌ دیده‌می‌شوند. کتیبه‌ای‌ از آجر و به‌ خط‌ کوفی‌ نیز بر بالای‌ سر درگاه‌ دیده‌ می‌شود که‌ از آثار جدید است‌.
برخی از مورخین و اندیشمندان ، این سنگ را مربوط به قبر شاه ولی و گوینده اشعار را شاه عبدالعلی غیاثی دانسته و گفته اند که قبر شاه ولی در وسط همین بقعه است.