• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر امام زاده سید محمد
ایران - استان یزد - اردکان - اردکان - روستای هفتاد‏ر
ایران - استان یزد - اردکان

امام زاده سید محمد

امام زاده سید محمد
نوع محل: زیارتی
تاریخ: افشاریان ( 1210-1148ه.ق)
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: اردکان
آدرس: ایران - یزد - اردکان - اردکان - روستای هفتاد‏ر
این امام زاده به فاصله سه کیلومتر از جاده در شمال شرقی عقدا قرار دارد. امام زاده سید محمد بنای خوش طرحی است که بر کنار روستای هفتاد‏ر واقع شده و قسمتی ازگنبد آن کاشی کاری شده است. در این امام زاده چند لوحه قبر ازکاشی وجود دارند با تاریخ های منظوم که همه از قرن سیزدهم هجری هستند. د‏ر آنجا یک قطعه سنگ قبر مرمر نیز به اندازه 120*40 سانتی متر وجود دارد که ان را سنگ کول می نامند و عباراتی روی آن نقرشده است .