• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام كردشت
ایران - استان آذربایجان شرقی - جلفا - کناره رود ارس روستای کردشت
ایران - استان آذربایجان شرقی - جلفا

حمام كردشت

حمام كردشت
نوع محل: تاریخی
تاریخ: حدود 200 سال
کشور: ایران
استان: آذربایجان شرقی
شهر: جلفا
آدرس: ایران - آذربایجان شرقی - جلفا - کناره رود ارس روستای کردشت
این حمام یکی از زیبا ترین حمام های آذربایجان است که با معماری اصیل سنتی در روستای کر دشت از توابع جلفا و در کنار رود ارس قرار دارد.این حمام که در میان باغ بزرگی ساخته شده،دارای یک هشتی به صورت هشت ضلعی به ابعاد 5/3 در 5/3 و به ارتفاع 3/4 متر است.یکی از اضلاع به در ورودی و دیگری راه ورود به رخت کن یا سر بینه است.سر بینه حمام نیز هشت ضلعی به اضلاع 5/3 متر و ارتفاع 5/8 متر است و گنبد بزرگ آن بر روی جرزها و هشت ستون سنگی هشت بر استوانه شده است.همه ستون ها دارای سر ستون های سنگی مقرنس هستند که به وسیله ملات سرب مذاب به ستون ها وصل شده اند گنبد سر بینه دارای کار بندی های جالب مزین به آهک بری های زیبا است.سکو های رخت کن با طاق ضربی پوشیده و در زیر آن کفش کن هایی تعبیه گردیده است.گرم خانه فضایی است که از چهار ستون سنگی هشت بر و دو حوض بزرگ مستطیل شکل و اتاقی با گنبد قیر اندود تشکیل شده است.نور داخل سر بنیه و گرم خانه به وسیله روزنی که نوک گنبد قرار دارد تامین می شود و گویا بر روی آن روزنه ها سنگ های مرمر نازک و ظریفی نصب بود که نور آفتاب از آن نفوذ می کرد و داخل حمام را به صورت یک نواخت روشن و شستشو کنندگان را از نگاه نامحرمان حفظ می نمود.حمام کردشت بخش های دیگری نیز دارد که بسیار دیدنی و قابل مطالعه است.این حمام در زمان عباس میرزا نایب السلطنه فتحعلی شاه هنگام جنگ دوم ایران و روس ساخته شد،ولی شیوه معماری آن شباهت بسیار به حمام های دوره صفوی دارد.