• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بندر مهروبان و دیلم
ایران - استان بوشهر - بندر دیلم - 24 کیلومتری شمال بندر دیلم
ایران - استان بوشهر - بندر دیلم

بندر مهروبان و دیلم

بندر مهروبان و دیلم
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: بوشهر
شهر: بندر دیلم
آدرس: ایران - بوشهر - بندر دیلم - 24 کیلومتری شمال بندر دیلم
بندر قدیمی مهروبان در 24 کیلومتری شمال بندر دیلم قرار داشت آثار خرابه های این بندر هم اکنون در محلی به نام تل امام زاده مشهود است بندر دیلم یا دیله تا پیش از خرابی بندر مهروبان که در انتهای راه باستانی معروف اصفهان_مهروبان قرار داشت، از بنادر بازرگانی مهم ایران بود. دلیل نامگذاری دیلم به درستی مشخص نیست، این نام شاید از اسم دیلمون که نام قدیمی جزیره بحرین است گرفته شده باشد. دیلم در زمان شورش قرامطه و آل بوسعید نیز از مراکز نشر افکار قرامطه بود وگویا محل تولد حمدان قرامط نیز بوده است.