• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بندر سی نیز
ایران - استان بوشهر - بندر دیلم - ‏ 20 ‏کیلومتری بندر دیلم در حوالی خور امام حسین
ایران - استان بوشهر - بندر دیلم

بندر سی نیز

بندر سی نیز
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: بوشهر
شهر: بندر دیلم
آدرس: ایران - بوشهر - بندر دیلم - ‏ 20 ‏کیلومتری بندر دیلم در حوالی خور امام حسین
در حدود 20 ‏کیلومتری بندر دیلم در حوالی خور امام حسین که امروزه یکی از مراکز تأسیسات نفتی جنوب است ، آثار خرابه های بندر سی نیز باقی مانده است. این منطقه تا سال 321 هجری قمری که همزمان با آغاز شورش قرمطیان بود بندری آباد و پررونق به شمار می رفت. در این سال قرمطیان آن را ویران کردند و دیگرهرگز آبادانی پیشین خود را باز یافت.
‏روستای حصار که بعد از ده امام حسین قرار دارد، محل حصار غربی شهر سی نیز بود که آثار ویرانه های تأسیسات این شهر هنوز در آن باقی است. این آثار عبارت اند از منطقه مرتفعی آکنده از سنگ و ملاط گچ، سنگ های دریایی، حصار خانه ها، آب انبارها و چاه ها که بر روی هم انباشته، یا درهم آمیخته اند. از خرابه های این شهر کوزه هایی به دست آمده است که در داخل آن ها تخم گیاه ذخیره شده و در زیر خاک باقی مانده است .