• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر يخچال‌هاي‌ قديمي‌ میبد
ایران - استان یزد - تفت - میبد
ایران - استان یزد - تفت

يخچال‌هاي‌ قديمي‌ میبد

يخچال‌هاي‌ قديمي‌ میبد
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: یزد
شهر: تفت
آدرس: ایران - یزد - تفت - میبد
یخچال‌های‌ قدیمی‌، نمونه‌های‌ بسیار جالب‌ ساخت‌ و سازی‌ هستند که‌ برای‌ ذخیره‌سازی‌ یخ‌ احداث‌ می‌شده‌اند.یخچال‌ها از چهار بخش‌ عمده‌ یخدان‌، گنبد، دیوار اصلی‌ و حوضچه‌ تشکیل‌ شده‌اند. در ایام‌ زمستان‌ که‌ آب‌ به‌حد کافی‌ وجود داشت‌، آب‌ به‌ درون‌ حوضچه‌ رها می‌شده‌ و شب‌ هنگام‌، با توجه‌ به‌ برودت‌ هوا یخ‌ می‌زده‌است‌. دیواری بلند در طول استخر قرار داشته است که مانع تابش خورشید به یخ ها می شده و شرایطی را به وجود می آورده تا لایه های یخ در شب های پیاپی اضافه شوند.
‏یخ ها را سپس کارگران می شکستند و از طریق درگاهی مخصوص، به داخل یخدان که به صورت مخروطی بزرگ در زمین قرار دارد، منتقل می شدند.

‏گنبد مدور و مرتفع ساخته شده ازگل، یخ ها را طوری از تابش مستقیم خورشید حفاظت می کرد که در فصل گرما استفاده از یخ ها را ممکن میساخت.

‏یخچال های قدیمی یکی از جالب ترین الگوهای بهره گیری از انرژی های پاک و ارزان هستند و می توانند بار دیگر به لحاظ جنبه های اقتصادی و حفاظت از محیط زیست کاربردهای جدیدی پیدا کنند.