• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام ملا هادی
ایران - استان اردبیل - اردبیل - کوچه ملا هادی اردبیل
ایران - استان اردبیل - اردبیل

حمام ملا هادی

حمام ملا هادی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجار(1299-1195 ه ق )
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - کوچه ملا هادی اردبیل
حمام ملا هادی یا حاج محسن د‏رکوچه ملا هادی اردبیل واقع شده است. این حمام یک د‏ر ورودی ستون د‏ار با آجر قرمز و گنبد معمولی د‏ارد. رختکن آن هشت ضلعی است و روی آن، گنبدی مدور قرار دارد. حمام به دو بخش زنانه و مردانه تقسیم شده است. از تزئینات اولیه آن تنها نقاشی های آن باقی مانده اند که د ‏ر قسمت زنانه مشهود است. پا تاق گنبد حمام با آویزهای منظم تزئین شده است. متاسفانه همانطور که در تصویر مشخص است این بنا در حال تخریب می باشد.