• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر حمام پیر زرگر اردبیل
ایران - استان اردبیل - اردبیل - اردبیل
ایران - استان اردبیل - اردبیل

حمام پیر زرگر اردبیل

حمام پیر زرگر اردبیل
نوع محل: تاریخی
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - اردبیل
این حمام در ورودی و راهروی ساده دارد اما رختکن آن شکل قدیمی خود را حفظ کرده است با سکوهای قدیمی ، شاه نشین ها ، کف سنگفرش و حوض سنگی هشت ضلعی با چهار بازوی سنگی که با یک پله کوچک به سکوی رختکن منتهی می شود .
سقف رختکن با نواری که با گل های تکراری نقاشی شده قاب گرفته شده است و این نوار از پایین به آویزها و از بالا به عرقچین گنبد محدود می شود . رویه گنبد با عدد (بته ترمه) بزرگ به چهار قسمت تقسیم شده است ، بین آنها تصاویری از ملایک و گل و بوته های اسلیمی نقاشی شده است . اما در زیر عرقچین کنگره ای مرکب از 16 آویز به صورت گردنبندی قرار گرفته که در متن آنها گل و بوته های اسلیمی نقاشی شده است . یک ردیف پایین تر در رویه دوازده آویز صحنه های مجلسی نقاشی شده است . بقیه آویزها و چهار فیل گوش میان آنها سفیدکاری شده و آثار نقاشی آن از بین رفته است . نقاشی های دیوار شاه نشین ها هم در نتیجه سفیدکاری از بین رفته است ولی نمونه نقاشی های شاه نشین ها را می توان در شاه نشین سمت راست در ورودی حمام دید. این شاه نشین با یک دیوار جدید از رختکن جدا شده و به صورت انبار خرده ریز درآمده است . در یکایک دیوارهای آن نقاشی های قدیمی دیده می شود .
داخل حمام به صورت چهار تاقی بلند با آویزهای متعدد و یک گنبد کوچک نسبت به وسعت حمام است و ابعاد آن 5 * 4 متر است . دیوار خزینه آب گرم و در ورودی با تاق نمای کم عمق ساخته شده است