• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پل کلخوران
ایران - استان اردبیل - اردبیل - روی رودخانه ای که از مرکز کلخوران
ایران - استان اردبیل - اردبیل

پل کلخوران

پل کلخوران
نوع محل: تاریخی
تاریخ: صفویه 1135-907
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - روی رودخانه ای که از مرکز کلخوران
این پل، روی رودخانه ای که از مرکزکلخوران می گذرد واقع شده ‏و دارای سه دهانه با پایه های سنگی و تاق و دیواره آجری است. در بعضی قسمت های آن از سنگ قبرهای قدیمی استفاده شده است که با توجه به نوشته های روی آنها، بنای این پل مربوط به دوره صفویه است .