• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر گورستان شام اسبی
ایران - استان اردبیل - اردبیل - شام اسبی اردبیل
ایران - استان اردبیل - اردبیل

گورستان شام اسبی

گورستان شام اسبی
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قرن های ششم تا هشتم ه ق
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - شام اسبی اردبیل
در شام اسبی اردبیل گورستان قدیمی وجود دارد که سنگ قبر های متعدد رسوبی و آجری رنگ در آن موجود است و منسوب به سده های ششم تا هشتم هجری است.