• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مقابر خارج از محوطه بقعه
ایران - استان اردبیل - اردبیل - اردبیل – روستای کلخوران اردبیل
ایران - استان اردبیل - اردبیل

مقابر خارج از محوطه بقعه

مقابر خارج از محوطه بقعه
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: اردبیل
شهر: اردبیل
آدرس: ایران - اردبیل - اردبیل - اردبیل – روستای کلخوران اردبیل
هفت قطعه سنگ قبر بسیار زیبا و پر نقش و نگار اما بدون نام و نشان در جنوب شرقی بقعه شیخ جبرائیل وجود دارد. این سنگ ها به موازات و مجاورت هم در حاشیه یک گورستان بزرگ قرار دارند و به نام هفت تنان کلخوران معروف اند. ابعاد سنگ ها برابر همدیگر و در اندازه های 50/0*55/0*08/2 متر است. نقش های سطح جانبی سنگ ها شبیه هم اند که بر اثر مرور زمان برخی از آنها عاری از نقش و نگار شده اند.