• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر منطقه حفاظت شده كبير كوه و ديناركوه
ایران - استان ایلام - ایلام - شهرستان ایلام
ایران - استان ایلام - ایلام

منطقه حفاظت شده كبير كوه و ديناركوه

منطقه حفاظت شده كبير كوه و ديناركوه
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: ایلام
شهر: ایلام
آدرس: ایران - ایلام - ایلام - شهرستان ایلام
این منطقه بزرگترین و وسیع ترین اکوسیستم استان است که به لحاظ وجود شرایط خاص توپوگرافی . فون و فلور غنی و منابع آبی فراوان و تنوع اقلیمی دارای زیستگاههای متنوعی می باشد . این قابلیت ها موجب گردیده اند که بیش از 40 زیست گاه مهم و حایز اهمیت در منطقه به وجود آید و میان اجزای طبیعی و سازه های محیطی آن پیوندی منسجم و موزون وجود داشته باشد از طرفی وجود چشم اندازهای طبیعی و یونیک و جاذبه های مناظر طبیعی ارزشمند در داخل و حاشیه منطقه بر جذابیت و طراوت این اکوسیستم بزرگ افزوده است .