• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه کنجان چم
ایران - استان ایلام - ایلام - 7 کیلومتری جنوب شهر ایلام
ایران - استان ایلام - ایلام

رودخانه کنجان چم

رودخانه کنجان چم
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: ایلام
شهر: ایلام
آدرس: ایران - ایلام - ایلام - 7 کیلومتری جنوب شهر ایلام
این رودخانه از دامنه کوه های شلم و سرکب و ملدشاده در 7 کیلومتری جنوب شهر ایلام سرچشمه می گیرد و در منطقه گل گل گچان با آب آفتاب مخلوط می شود و پس از عبور از دره تنگ و باریکی، به شهرستان مهران وارد می شود. در این شهرستان نخست از کنار روستای امیر آباد می گذرد و سپس به سوی روستای کنجان چم روان می شود. در این روستا با رود سیاه آب مخلوط می شود و کمی پایین تر نخست با رودخانه چشمه ملک و سپس با رودخانه گلدار خوش در هم امیخته و به سوی روستای کنجان چم پایین جریان می یابد و پس از عبور از دامنه شرقی کوه زالو آب به طرف مرز ایرانو عراق سرایریز می شود و در نقطه ای به فاصله 9 کیلومتری شمال شرقی مهران به ناحیه مرزی وارد شده و تا 4 کیلومتری مهران به صورت رودخانه مرزی جریان می یابد و در این نقطه از مرز خارج شده و به نام سیراو به خاک عراق وارد شود. طول این رودخانه تا مرز ایران و عراق 90 کیلومتر و ارتفاع سرچشمه آن از سطح دریا 1800 متر است.