• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر مسجد انزلی محله
ایران - استان گیلان - لنگرود - شمال غربی پل خشتی، نزدیک رودخانه لنگرود
ایران - استان گیلان - لنگرود

مسجد انزلی محله

مسجد انزلی محله
نوع محل: تاریخی
تاریخ: قاجاریه
کشور: ایران
استان: گیلان
شهر: لنگرود
آدرس: ایران - گیلان - لنگرود - شمال غربی پل خشتی، نزدیک رودخانه لنگرود
این مسجد در مشال غربی پل خشتی، نزدیک رودخانه لنگرود قرار دارد و در زمان قاجار شکل گرفته است. سیاحان متعددی در زمان قاجار از این مسجد نام برده اند. در قدیمآن دارای کتیبه هایی از آیات و ادعیه است. خطاط این آیات حسین رمضانعلی و تاریخ کتابت آن 1268 ه ق است. ازاره شبستان کاشی کاری است و قسمت زنانه در طبقه دوم قرار دارد