• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر تنگ ماژین
ایران - استان ایلام - دره شهر - توابع دره شهر
ایران - استان ایلام - دره شهر

تنگ ماژین

تنگ ماژین
نوع محل: تاریخی
تاریخ: ساسانیان
کشور: ایران
استان: ایلام
شهر: دره شهر
آدرس: ایران - ایلام - دره شهر - توابع دره شهر
در تنگ ماژین از توابع دره شهر دخمه ها اشکفت هایی وجود دارد که یکی از آن ها به غار کول کنی معروف است. دهانه این غار در محل ورودی حدود 30 متر طول دارد و با توجه به موقعیت استقرار، دسترسی به آن بدون تجهیزات ضرور ناممکن است. در داخل و پیرامون غار، آثاری از وجود زندگی در دوران سنگ به دست نیامده است، ولی در محل ریزش آب ، حوض کوچکی که از سنگ تراشیده شده وجود دارد که ملاط آن نیز احتمالا از ساروج است. در اطراف این حوضچه اثری که نشان دهنده قدمت آن باشد به دست نیامده است، ولی احتمالا به شهر ساسانی خارج از تنگ مربوط بوده است.
علاوه بر غار معروف کول کنی، در این محل دخمه های معتددی نیز وجود دارد که تعداد آن ها به 12 می رسد و در برخی از این دخمه نشانه هایی از سکونت انسان باستانی مشهود است. جالب ترین دخمه ها شامل سه اشکفت د کنار هم و یک اشکفت بر بالای آن هاست که به غار انوشیروان معروف هستند. در کندو کاو کف یکی از این غار ها، یک قطعه سفال از نوع سفال های نیمه هزاره اول قبل از میلاد به دست آمده است. در مورد این غار ها، روایتی در بین مردم محل نقل می شود که جالب توجه است و آن روایت چنین می باشد:
مردم محل اعتقاد دارند که انوشیروان به هنگام جان دادن، وصیت کرده بود که جسد وی را دور از دسترس دشمنان دفن کنند، از این رو بازماندگان پس از جستجوی بسیار، این اشکفت را می یابند و جسد وی را در آن دفن می کنند. البته این مطلب نقل قولی ضعیف است و با توجه به زرتشتی بودن انوشیروان، دور از حقیقت به نظر می رسد و اصولا تاکنون گوری از شاهان ساسانی دیده نشده است.