• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر رودخانه آب سارکده
ایران - استان ایلام - دهلران - غرب تنگ شیخان در 42 کیلومتری شمال دهلران
ایران - استان ایلام - دهلران

رودخانه آب سارکده

رودخانه آب سارکده
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: ایلام
شهر: دهلران
آدرس: ایران - ایلام - دهلران - غرب تنگ شیخان در 42 کیلومتری شمال دهلران
این رودخانه از دامنه جنوبی کبیر کوه در غرب تنگ شیخان در 42 کیلومتری شمال دهلران سرچشمه می گیرد، نخست با آب اتجیره مخلوط می شود ، سپس از دره میان کوه های سمند در غرب و دال و دینارود در شرق سرازیر گردیده و سپس با چند ریزابه بزرگ و کوچک و با آب سیوان در می آمیزد و در 25 کیلومتری شمال غربی دهلران به رودخانه میمد می ریزد. طول این رودخانه 25 کیلومتر و ارتفاع سرچشمه آن از سطح دریا 1600 متر است.