• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه کلشتر منجیل
ایران - استان گیلان - رودبار - یک کیلومتر پایین تر از سد سفید رود در فاصله 500 متری جاده اصلی قزوین به رشت
ایران - استان گیلان - رودبار

چشمه کلشتر منجیل

چشمه کلشتر منجیل
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: گیلان
شهر: رودبار
آدرس: ایران - گیلان - رودبار - یک کیلومتر پایین تر از سد سفید رود در فاصله 500 متری جاده اصلی قزوین به رشت
این چشمه حدود یک کیلومتر پایین تر از سد سفید رود در فاصله 500 متری جاده اصلی قزوین به رشت قرار دارد.