• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر چشمه آبگرم دهلران
ایران - استان ایلام - دهلران - 3 کیلومتری شهر دهلران
ایران - استان ایلام - دهلران

چشمه آبگرم دهلران

چشمه آبگرم دهلران
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: ایلام
شهر: دهلران
آدرس: ایران - ایلام - دهلران - 3 کیلومتری شهر دهلران
در فاصلة 3 کیلومتری شهر دهلران چشمة آب گرمی با خواص گوگردی قرار گرفته که از اهمیت ویژه ای برخوردار است . در چند سال گذشته هم با تجهیز آن و سرو سامان گرفتن این آبگرم در جذب گردش هر چند اندک اقداماتی مثبت انجام گرفته است .