• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر بقعه حاجي حاضر (ع)
ایران - استان ایلام - ایوان - 13 کیلومتری شمال غربی شهر ایوان وقسمت شمالی روستای ایوان
ایران - استان ایلام - ایوان

بقعه حاجي حاضر (ع)

بقعه حاجي حاضر (ع)
نوع محل: زیارتی
کشور: ایران
استان: ایلام
شهر: ایوان
آدرس: ایران - ایلام - ایوان - 13 کیلومتری شمال غربی شهر ایوان وقسمت شمالی روستای ایوان
بنای موسوم به حاجی حاضر در 13 کیلومتری شمال غربی شهر ایوان و در قسمت شمالی روستایی به همین نام واقع شده است و قبرستانی بزرگ اطراف آن را احاطه کرده است . بنای نوساز و فعلی حاجی حاضر در جهت شمالی جنوبی و به طول 50/11 متر و عرض 11 متر است . بنای فوق دارای دو در ورودی در اضلاع شمالی و جنوبی است . در اصلی بنا در ضلع جنوبی و در داخل یک کفش کن قرار گرفته است . این بقعه تنها بنای زیارتی در سطح استان است که در ورودی آن در ضلع جنوبی قرار داردظاهرا در ورودی بنای قدیمی نیز به طرف جنوب بوده است . بقعه حاجی حاضر دارای گنبد دوپوش است که بر روی چهار ستون آهنی قرار گرفته است . قبر درست در زیر گنبد قرار گرفته و بر روی آن ضریحی فلزی از آهن نصب شده است .