• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر پناهگاه موته
ایران - استان اصفهان - اصفهان - شمال اصفهان - شمال غربی شهرستان میمه – جنوب غربی شهرستان دلیجان
ایران - استان اصفهان - اصفهان

پناهگاه موته

پناهگاه موته
نوع محل: طبیعی
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - شمال اصفهان - شمال غربی شهرستان میمه – جنوب غربی شهرستان دلیجان
منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ موته‌ با ویژگی‌های‌ طبیعی‌ و غنای‌ گیاهی‌ و جانوری‌‏‎ خاص‌ خود ، در میان‌ مناطق‌ تحت‌ مدیریت‌ سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ ، یکی در این‌ منطقه‌ ،‏‎از بهترین‌ زیستگاه‌های‌ حفاظت‌ شده‌ آهو به‌ شمارمی‌رود‏‎ علی‌رغم‌ پایین‌ بودن‌ نزولات‌ جوی‌ و به‌ تبع‌ آن‌ کمبود میزان‌ آبهای‌ سطحی‌ و‏‎ زیرزمینی‌ که‌ آن‌ را در رده‌ اکوسیستم‌های‌ خشک‌ و بیابانی‌ قرار داده‌ ، پوشش‌ زنده‌‏‎ .بسیار غنی‌ و وضعیت‌ نسبتا متعادلی‌ دارد‏‎ زیست‌های‌ این‌ منطقه‌ در واقع‌ اساسی‌ترین‌ حلقه‌ زنجیره‌ غذایی‌ و منشا حیات‌‏‎ کوهستان‌ها و ارتفاعات‌ و دشت‌های‌ هموار ، با وجود‏‎.‎سیستم‌ به‌ شمار می‌آیند‏‎ انواع‌ مختلف‌ و تراکم‌ نسبتا مناسب ، زیستگاه‌های‌ بسیار ارزشمندی‌ را برای‌‏‎ .گونه‌های‌ مختلف‌ جانوری‌ فراهم‌ آورده‌اند‏‎
منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ موته‌ در مرکز ایران‌ واقع‌ شده‌ و به‌ ویژه‌ از نظر گیاهان‌ منحصر‏‎ بفرد ، زیستگاه‌های‌ مناسب برای‌ آهوها ، و شرایط موافق‌ برای‌ تکثیر آهو ، یکی‌ از‏‎ منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ موته‌ دو‏‎.‎پرارزش‌ترین‌ مناطق‌ حفاظت‌ شده‌ ایران‌ است‌‏‎ یکی‌ قسمت‌ جلگه‌ها و همواری‌ها ، که‌ محل‌ زیست‌‏‎:‎قسمت‌ مختلف‌ دارد‏‎ .آهوست‌ ، و دیگری‌ بخش‌ کوهستانی‌ ، محل‌ زیست‌ قوچ‌ و میش‌ و بز‏سیاه‌ و‏‎ گربه‌ پلنگی‌ بزرگ‌ ، گربه‌ خاکستری‌‏‎:‎سایر پستاندارن‌ منطقه‌ عبارتند از‏‎ ،‏‎ گربه‌ سیاه‌ و بزرگ‌ ، روباه‌سیاه‌ ، روباه‌ زرد و سیاه‌ ، روباه‌ سفید‏‎.‏‎ همچنین‌ نوعی‌‏‎.‎گرگ‌ سیاه‌ ، گرگ‌ خاکستری‌ ، گورکن‌ خاکستری‌ ، خارپشت‌ سیاه‌‏‎ .سنجاب نیز دیده‌ شده‌ است‌‏‎
‏‎ پرندگان‌ منطقه‌‏‎
منطقه‌ حفاظت‌ شده‌ موته‌ ، به‌ دلیل‌ وجود کوه‌ها ، دشت‌های‌ استپی‌ و نیمه‌‏‎ کویری‌ ، شوره‌زارها ، جنگل‌های‌ درخت‌ گز ، و چشمه‌های‌ زیاد ، به‌ نظر باید‏‎ پرندگان‌ متنوعی‌ داشته‌ باشد ، ولی‌ به‌ سبب تابستان‌های‌ گرم‌ و خشک‌ و زمستان‌‏‎ بسیار سرد آن‌ ، امکان‌ زیست‌ پرندگان‌ در این‌ منطقه‌ بسیار کم‌ است‌ ، لذا فقط بعضی‌‏‎ .پرندگان‌ مهاجر در مسیر مهاجرت‌ خود در این‌ منطقه‌ توقف‌ کوتاهی‌ می‌کنند‏‎کوهستانهای‌ منطقه‌ امن‌ ، به‌ علت‌ نبود تردد دام‌ و رفت‌ و آمد مردم‌ روستاها ، ‏‎ بسیار خلوت‌ و آرام‌ بوده‌ و پوشش‌ گیاهی‌ انبوهی‌ از نوع‌ گیاهان‌ دانه‌دار دارند ، لذا‏ بهترین‌ محیط برای‌ پرندگان‌ بشمار می‌روند‏‎
از پرندگان‌ مهاجرمنطقه‌ می‌توان‌ از پلیکانها ، غازها ، انواع‌ اردکها و مرغابی‌ها‏‎ نام‌برد که‌ این‌ پرندگان‌ هنگام‌ مهاجرت‌ زمستانه‌ و بهاره‌ خود در مسیر حرکتشان‌‏‎ .مدتی‌ در منطقه‌ به‌ خصوص‌ اطراف‌ رودخانه‌ شور رباط ترک‌ ، توقف‌ می‌کنند‏‎
پوشش‌ گیاهی‌ منطقه‌‏‎
منطقه‌ موته‌ به‌ دلیل‌ وسعت‌ زیاد و وجود خاکهای‌ گوناگون‌ و ارتفاع‌ زیاد و آب‏‎ و هوای‌ متغیر خود ، گیاهان‌ فراوانی‌ دارد ، به‌ طوری‌ که‌ حدود 700 گونه‌ گیاه‌‏‎ بعضی‌‏‎.‎شناسایی‌ شده‌ که‌ حدود 270 گونه‌ از آنها گیاهان‌ دارویی‌ می‌باشد‏‎ از گیاهان‌این‌ منطقه‌ در سایر نقاط ایران‌ دیده‌ نمی‌شود و جز گیاهان‌ نادر‏‎ ایران‌اند ، اما به‌ علت‌ عدم‌ حفاظت‌ کافی‌ و کم‌ توجهی‌ ، در حال‌ انقراض‌‏‎ از نظرتقسیمات‌ کلی‌ گسترش‌ گیاهی‌ ، قسمت‌ اعظم‌ منطقه‌‏‎‎و نابودی‌اند‏‎ حفاظت‌ شده‌ موته‌ ، به‌خصوص‌ جلگه‌ها و ارتفاعات‌ پایین‌ آن‌ جز جامعه‌ استپی‌‏‎ محسوب می‌شود که‌ در داخل‌ این‌ جامعه‌ اجتماع‌‏‎Artemisia-Astragalus .نباتی‌شور و نمکزار به‌ طور پراکنده‌ به‌ چشم‌ می‌خورد‏‎:پوشش‌ نباتی‌ منطقه‌ به‌ ترتیب طبقه‌بندی‌ زیر مورد مطالعه‌ قرار گرفت‌‏‎ به‌ طور کلی‌ در منطقه‌ اثری‌ از هیچگونه‌ درخت‌‏‎:‎ درخت‌ و درختچه‌‏‎ جنگلی‌ نیست‌ ولی‌ سه‌ ناحیه‌ در داخل‌ منطقه‌ ، درختچه‌های‌ گز دارند که‌ جنگلهای‌‏‎ در منطقه‌ تعدادی‌ از‏‎.کوچکی‌ از درختچه‌های‌ گز و اشک‌ تشکیل‌ می‌دهند‏‎:درختچه‌ها به‌ طور پراکنده‌ در کوهستان‌ها و همواری‌ها قرار دارند ، از جمله‌‏‎ اکثر این‌ درختان‌ و درختچه‌ها در ارتفاعات‌ به‌ صورت‌ پراکنده‌ به‌ چشم‌‏‎ هستند که‌ در‏‎Amygdalus می‌خورند و بیشترشان‌ باقی‌ مانده‌ جامعه‌ کلیماکس‌‏‎ .گذشته‌ قسمتی‌ از ارتفاعات‌ منطقه‌ را می‌پوشانده‌ است‌‏‎ گونه‌های‌ بوته‌ای‌ عبارتند از‏‎:‎ بوته‌ها‏‎گونه‌های‌ پهن‌ برگ‌ مهم‌ اعم‌ از یک‌‏‎:‎(فوربها‏‎) گیاهان‌ علفی‌ پهن‌ برگ‎‎‏‏3‏‎ ساله‌ و چند ساله‌.