• a

مسیریاب:

از اینجا     یا ازتا شهر دو مناره دارالضيافه
ایران - استان اصفهان - اصفهان - اصفهان - وسط خیابان کمال -ضلع جنوبی
ایران - استان اصفهان - اصفهان

دو مناره دارالضيافه

دو مناره دارالضيافه
نوع محل: تاریخی
تاریخ: آل مظفر (723-759 ه ق )
کشور: ایران
استان: اصفهان
شهر: اصفهان
آدرس: ایران - اصفهان - اصفهان - اصفهان - وسط خیابان کمال -ضلع جنوبی
دارلاضیافه سر درب مجللی با دو مناره دو قلو بوده که فعلا در وسط خیابان کمال اصفهان در ضلع جنوبی آن وافع شده و احتمالا باقیمانده ای از ورودی کاروانسرایی سلطنتی از دوران آل مظفر می باشد. در واقع تزئینات کاشیکاری مناره های آن دارای طرحهائی بسیار زیبا و متمایز استو ارتفاع این جفت مناره در حدود 38 متر بوده و فاصله مرکز به مرکز آنها در تراز پایه قریب به 9 متر اندازه گیری می شود که در قسمت تاج مناره ها به صورت اصلی نمی باشد و به وضوح نشان می دهد، در هنگام مرمت آنها مورد مربوط به هم خوانی تاج آن با کل عناصر موجود در ساختار بدنه کم تر رعایت گردیده.